Flashmob

From NURDspace
Revision as of 19:32, 20 October 2011 by Zmatt (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Flashmob in het centrum van Wageningen? Een soort "minicamp" om mensen te laten zien wat we doen (bij gebrek aan een space om mensen naartoe te lokken, komen we naar hen toe).

zmatt knows more