Meeting 2 12 2011

From NURDspace
Meeting 2 12 2011
Name Meeting #7
Date 2011/12/02
DateEnd
Location bjornl starting ~20.00
Contact bjornl niz buZz
Attendees

Spoedoverleg mbt notaris en ruimte. Who's there?

 • bjornl
 • buZz
 • niz
 • puck
 • you?

Notes

 • Notaris #1; smitmoormann.nl - 350 ex BTW
 • Notaris #2; vpvanotarissen.nl - 450 ex BTW
 • Notaris #3; notariskantoorjansen.nl - 600 incl

Notaris #1 had nog opmerkingen:

Ik heb uw concept-statuten aan een quickscan onderworpen en kom tot de conclusie dat deze voldoen aan de huidige eisen van de wet. Wel merk ik nog op dat bij statutenwijziging / ontbinding (artikel 13 en 14) unanimiteit van alle bestuurders is vereist; overwogen zou kunnen worden voor het systeem dat is opgenomen in artikel 4 lid 2 te kiezen (zeker als er een groter bestuur is). Verder zou ik overwegen om in artikel 4 een duidelijke verwijzing te maken naar artikel 6 lid 1.


Spider input: kies vooral voor de goedkoopste notaris, je komt er over het algemeen niet meer terug. In dit geval heeft die naar mijn mening nog een extra streepje voor omdat ze een goede inhoudelijke tip gegeven hebben. De verwijzing in artikel 4 naar 6.1 klinkt erg nuttig. De unanimiteit van bestuurders moeten jullie als bestuurders onderling beslissen. Naast de unanieme en de 4.2 optie, kun je eventueel ook opnemen dat als het bestuur groter is dan 5 personen, je volgens artikel 4 lid 2 handelt. Maar ergens maak je het dan ook ingewikkelder.

--

Ad Hoc regels

Spider input:

 • pag 3: "Het is uitsluitend aan u zelf toegestaan de aangewezen unit te gebruiken. Het is niet toegestaan de unit aan derden in (mede-)gebruik te geven, onder te verhuren, of ter beschikking te stellen, in welke vorm dan ook."
  • Vraag 1; wat ziet Ad Hoc als derden? Als hackerspace heb je hier natuurlijk nogal veel mee te maken. En ter beschikking stellen in welke vorm dan ook: mogen we dan ook geen "derden" een workshop/lezing komen laten geven?
 • pag 3: "Het is niet toegestaan om wanden, deuren, etc. te verwijderen zonder schriftelijk toestemming van Ad Hoc. Boren, verven en/of andere werkzaamheden zijn zonder schriftelijk toestemming ook niet toegestaan. Indien u toch wenst om te boren, verven o.i.d. dan kunt u hiervoor toestemming vragen door een email te sturen naar het desbetreffende regiokantoor."
  • Hmmmzz.... heel groot minpuntje! Je wilt planken in de muur kunnen schroeven voor spullen, al is dat op te lossen door stellingkasten te kopen maar die zijn vaak een stuk duurder. En verven wil je toch ook wel doen zonder elke keer met gedoe te zitten.
 • pag 3: "Iedere gebruiker (medewerker/stagiair) dient bekend te zijn bij Ad Hoc. Het is daarom verplicht om van iedere gebruiker een kopie van een geldig legitimatiebewijs in te leveren bij Ad Hoc."
  • NO GO! Seriously, je kunt hackers niet vragen een kopie van hun legitimatiebewijs in te leveren... Hier ga je deelnemers op verliezen.
 • pag 3: "Het niet toegestaan om op, aan of in de unit of de overige, al dan niet gemeenschappelijke, ruimten in het pand, wijzigingen en/of stankverspreidende, ontplofbare of ontvlambare zaken, noch de vloeren of wanden van de unit of overige ruimten hoger te belasten dan bouwtechnisch aanvaardbaar is, noch zodanig te gebruiken dat schade aan de unit of het pand wordt toegebracht."
  • dus geen raketten bouwen, check!
 • pag 3: "Per unit wordt er een sleutel verstrekt. Indien u meerdere sleutels wenst zijn deze, in geval van een Mul-T-Lock systeem of gecertificeerde sleutel, vooraf te bestellen a € 25,- per sleutel. In geval van een reguliere cilinder mag u de sleutel zelf dupliceren."
  • Enig idee wat van toepassing is op het pand aan de Stadsbrink?
 • pag 4: "Wanneer u langer dan drie werkdagen achtereen niet in het pand aanwezig bent, dient u dit, per email, bij Ad Hoc te melden."
  • Juist ja, erg onhandig. Dat soort dingen zijn niet te plannen...
 • pag 4: "Vuilniszakken dienen dagelijks te worden afgevoerd. Kosten voor afvalverwijdering zijn voor eigen rekening."
  • Dagelijks? Maar goed, dit beantwoord dus wel de eerder gestelde vraag m.b.t. de Stadsbrink en het afvoeren van afval.
 • pag 4: "Posters van Ad Hoc, de eigenaar of diens makelaar dienen te allen tijde te blijven hangen. Bij ongeoorloofde verwijdering wordt er een boete van € 50,- per biljet bij u in rekening gebracht."
  • Riiiight...
 • pag 4: "Het is niet toegestaan reclame-uitingen aan de buitenzijde van het pand te plaatsen."
  • Dus we mogen niet onze eigen posters, posters voor evenementen of andere dingen voor het raam hangen? Of is dat (heel miereneukerig) de binnenzijde van het pand? ;-) Valt mee te leven natuurlijk, maar wat zijn de consequenties? Het addertje in dit gras?
 • pag 4: "Ad Hoc raad af om adresgegevens te vermelden op uw website, visitekaartjes, briefpapier etc. Dit omdat het gebruik van tijdelijke aard is."
  • I'm not blind, I'm just ignoring this.
 • pag 4: "De eigenaar van het pand zorgt voor de wind en waterdichtheid. Ad Hoc zorgt voor (een vorm van) verwarming gedurende de winterperiode."
  • Leuk zo'n vorm van verwarming gedurende de winterperiode, maar wat is volgens Ad Hoc de winterperiode?
 • pag 5: "Er geldt een wederzijdse opzegtermijn van twee weken. "
  • Dus als ze niet blij met ons zijn (om alle bovenstaande opmerkingen) kan het contract ontbonden worden en moeten we binnen twee weken het pand verlaten hebben. Dat is erg erg erg kort dag voor een hackerspace vol meuk.
 • algemeen
  • Ik zie wel erg veel (en erg hoge) extra kosten en boetes voor als zaken niet precies gaan zoals Ad Hoc wilt en ik vraag me sterk af hoe daar aan te voldoen is. Ze gaan naar mijn idee bij het gebruiken van de ruimte ook erg uit van "kantoortijden", maar een hackerspace wordt een aantal avonden en het weekend gebruikt. Overdag is er niet per se iemand. En dat is eigenlijk wel een soort eis. Ik denk dat er in dit standaardcontract teveel addertjes, haken en ogen zitten...

notulen

 • Notaris #1 opmerking is ok, 2/3 meerderheid nodig (onafhankelijk van aantal bestuursleden)
 • Proberen woensdag met notaris #1 te meeten
 • Meetings plannen kan beter, eerder vantevoren aankondigen via meerdere kanalen (wellicht integreren)
 • We gaan AdHoc melden dat de huidige voorwaarden niet acceptabel zijn en vragen of we hierover om te tafel kunnen gaan zitten.

We hebben namelijk wel interesse in de ruimte.